Arvid Wennberg    1930 - 2008

Arvid Alfredsen Wennberg var født på gården Vennberg,-i dagligtale Rommet i Vennagrenda i Mostadmark på mars i 1930. Foreldrene var Alfred  og Kristine Bernhardsdatter, hun- født Torshaug. Arvid Wennberg og Jørgen Wenn var søskenbarn, - deres mødre var søstre. 

               

Ungdomsbilde av Arvid          Arvid med motosykkel 1959

Arvid bodde heime i Rommet, og var aldri gift. Han tok over gårdsdrifta da faren døde i 1969. En peride i 1960-åra arbeidde Arvid på Nobø Fabrikkers produksjonsanlegg i Hommelvik.  

Vennberg (Rommet) slik det ser ut i 2009

Vinters tid tok han også på seg skogsarbeid.  Arvid kjøpte motorsykkel i 1956, og det ble flere turer rundt om i Trøndelag. Noen langtur la han nok ikke ut på. Også Jørgen Wenn hadde motorsykkel, så flere ganger la de to søskenbarna ut på tur i lag. I 1970 kjøpte Arvid bil, ei blå Folkevognboble.

Han ble med i Reidar Sandviks jaktlag rundt miden av 1950-åra, og var med på elgjakt, - stort sett i Nord-Trøndelag i mange år. Det var de første åra ikke særlig mye elg, så det hendte nok at det kunne bli smalhans mhp elgkjøtt noen år. Men elgstammen tok seg opp, og etterhvert økte kvotene og avskytingen, slik at det ble mulig å fylle fryseboksen. Arvid hadde egen elghund på 1960-tallet. Ei av de beste jakthistoriene han fortalte, og der han sjøl var i hovedrollen, handlet om en dag under elgjakt inne på Vigden Statsalmenning i Stjørdal. Arvid satt på post, og kjente plutselig at han måtte lette på broka på naturens vegne. Mens han satt på huk, ble han var at det kom elg, og med list og lempe klarte han, - med broka linna om hælkappa på støvlan - å få tak i geværet og felte ei kvige. Fra perioden med elgjakt sammen med laget til Reidar Sandvik, hadde Arvid ei heil rekke gode jakthistorier, og disse ble gjenoppfrisket jevnlig, - og dette sørget for god morsjon på lattermusklene til deltakerne på Indre Venna Elgjaktlag, når man hadde kafferast. Også Gunnar Amdal, hadde vært med på ”laget åt slaktera”,- slatar’n var Reidar Sandvik, og Gunnar var svigersønn hans. Gunnar var også et oppkomme av gode jakthistorier fra sesongene de jakta på Innherred.  

Kaffekok underr elgjakta 1982

Da det i 1982 ble aktualisert å få til elgjakt på egen grunn, sammen med de to nabobruka innerst i Vennagrenda, var det Arvid som naturlig pekte seg ut som jaktleder, da han var den eneste av de tre grunneierne som hadde noe erfaring med elgjakt. Han ledet Indre Venna Elgjaktlag fram til 2000, da han skjøv ansvaret og arbeidet med koordneringa av jaktlaget over til Odd Bjørkli. Siste året Arvid var med som aktiv elgjeger, var i 2006. Han deltok da som ubevepnet hundefører, og en dag han gikk med svarthunden Toto ute i Vennadalan, fikk han varslet resten av laget om observert elg, slik at man fikk gjort litt ompostering. Dette resulterte i at han jagde ku med kalv rett på posten til Odd Bjørkli som satt litt nedafor foten på Skråveien opp mot Dalaberget. Kalven ble felt med et velrettet skudd fra kort hold.  

 

 

TILBAKE