Jørgen Wenn    1921 - 2006

Jørgen Olsen Wenn var født på mai i 1921. Foreldrene var Ole Johnsen Wenn og Borghild Bernhardsdatter Wenn, - født Torshaug. Altså var begge foreldrene fra Vennagrenda i Mostadmark. De overtok plassen Rødmyrdalen, som Oles far hadde eid en tid. 

                           

Jørgen som konfirmant i 1935                       Ungdomsbilde av Jørgen

Her vaks Jørgen opp. Etter skolegang, var det arbeid på gårdsbruket som opptok det meste av tida for Jørgen. Han kjøpte ca. 1957 en lastebil, - en Opel Blitz, og tok på seg oppdrag med transport.  

På fritida var han engasjert med frivillig arbeid i flere foreninger, bl.a. Røde Kors, Mostadmark Sykepleieforening og Historielaget Mostadmark Jernverks Venner. Han var en lang periode med som aktivt befal i Heimevernet, og deltok i yngre år aktivt som skytter i Mostadmark Skytterlag.  

 

Han overtok heimgården Rødmyrdalen da faren døde i 1975, og dreiv den med noen melkekyr endel år, men etterhvert ble det sauer som ble husdyra. 

Rødmyrdalen, - slik det ser ut i 2009

Jørgen hadde en levende interesse for potetsorter,og satte hvert år er rekke forskjellige sorter, som han sirlig sorterte i kjelleren. Hans sortiment ble også en kilde for andre som ønsket å prøve seg på eksotiske potetslag.  

Jørgen dyrka Blå Afrika, en eksotisk potetsort i Mostadmarka

Jørgen var opplært til å leve på et sparsomt vis. Ingen utskeielser i verken i kosthold eller klesvei var å spore hos ham. Livretten hans var røykt torsk, og som drikke foretrakk han reint vatn. Kaffe smakte han aldri. Sparsomheten antok i noen forhold, preg av gjerrighet. Dette var nok kanskje også bakgrunnen for at han i 1982 engasjerte seg sterkt i arbeidet med å ”ta heim elgjakta” på de tre innerste bruka i Vennagrenda. 

Elgjakt 1985  Kåre, Gunnar, Bjarne S., Jo Iner, Jørgen og Jon A.  Bildet er tatt på Kattjønnmyra.

Jaktretten på storvilt var i mange år blitt leid ut til Meraker Brug, som var den store utmarkseieren i Mostadmarka. Godtgjørelsen var ikke blitt regulert i perioden 1945 – 1981, og var på kr.20,- pr. bruksnummer pr. år.  Nå slo de seg sammen; -  Jørgen i Rødmyrdalen, Arvid i Rommet og John (Jo Iner) i Inervenna og søkte Malvik Kommune om å få opprette et eget jaktvald. Dette fikk de, og Jørgen var med som elgjeger de første åra Indre Venna Elgjaktlag jaktet på dette nye valdet.   

Jørgen var aldri gift, men var en periode på 1970-tallet forlovet.  Han solgte gården i 1995 til Per Hammer fra Hommelvik, men bodde i husa i Rødmyrdalen inntil han fikk flere hjerneslag i 2004 og fikk plass på Malvik Sykehjem. Der døde Jørgen på januar i 2006

 

TILBAKE