Indre Venna Elgjaktlag

             JAKTBLOGG 2009

Fredag 25.sept 

Årets første elgjaktdag ble avviklet med et noe redusert mannskap. Jaktbart vilt ihht kvote, var nå 1 kalv, som laget hadde fått tildelt på det private valdet i Indre Venna. To gråhunder og tre mann. - Dixie og Troja, samt Trygve, Frode og Odd. - Altså to hundekarer og en postjeger. Med et begrenset terreng, og med topp lokalkunnskap er intet umulig. Én fordel med dette oppsettet, er at man behendig unngår det forsmedelige at elgen smetter mellom postene. Første drev fra Jøsåsveien mot Inervenna ble det man kaller tørt. Ingen elg så ut til å oppholde seg der på morgenen idag. Etter kaffekok i Gapahuken på Kattjønnmyra, ble posten satt på nedre Stakkjølen, den en hundekaren drev vestfra, mens den andre gikk innover til Furuskogmyra og drev derfra. Første spor med teft, gikk rett nordover og forsvant inn på Leksdal Statsalmenning litt innafor Nygruvkjølen. OK, - tapt er tapt, men straks man kom noen hundrre meter utafor Nygruvkjølen, løyste ekvipasjen Frode/Troja ku med tvillinger. Troja ble så engasjert at hundbandet røyk tvert av i uttaket.  Muligens skjønte da elgene at sikreste rømningsvei fra den lodne grå tassen, var å hoppe over gjerdet, og altså bars det nok en gang inn på Leksdal Statsalmenning i Nord-Trøndelag med elgdrev fra Indre Venna Elgjaktlag. Troja holdt seg på sørsida av gjerdet og ble plukket opp av posten som satt ytterst på nedre Stakkjølen. Flere drev ble det ikke denne dagen, men nok en kaffekjel og ei panne med piggsopp ble kverka i Gapahuken.

To hundekarer og ei tom soppanne. Trygve og Frode i Gapahuken

 

Lørdag 26.sept.

Dag to fikk Indre Venna Elgjaktlag supplert laget med en ekstra postjeger, - Henrik Brøset. Sjølve elgjakta ble startet som en kopi av gårdagen, altså drev fra Jøsåsveien og mot Inervenna. Nå hadde vi to poster,- 1)Henrik innerst i Vennadalan og 2) Odd på Seteposten helt i norvestre hjørnet av utmarka til Inervenna.  Dermed hadde vi åpnet  mulighet for at at elgen kunne smette mellom postene. Den viktigste forskjellen fra gårdagen, var dog det faktum at en heil drøss elger hadde funnet det for godt å oppholde seg i jaktterrenget vårt. Først løyste ekvipasjen Trygve/Dixie tvillingku, som gikk opp Skråveien. Odd på Seteposten registrerte lyder av noe som passerte i skogen vest for posten. Så løyste den andre ekvipasjen, - Frode/Troja ei anna tvillingku. De la ivei i retning posten i Vennadalan, men svingte sørover og la til bygds, ut av terrenget til Indre Venna Elgjaktlag. I tillegg til dette var det nok også et single dyr, som forsvant vestover og krysset Jøsåsveien, der vi skulle ha hatt en bakpost, - hadde vi vært nok mannskap. Men; - vi unngikk det at elg smatt mellom postene.  Kaffekok ble lagt til gapahuken på Kattjønnmyra, og menyen liknet til forveksling på fredagens, - dog litt utvidet med kulinariske krumspring fra Henriks hånd, - såsom Elgfiskkak med karrismak. Et par drev østover mot Nygruvkjølen og Høgkjølen etter kaffen ble tørre.

Her er det piggsopp og elgfiskkak med karri på gang. Trygve og Henrik i Gapahuken på Kattjønnmyra

 

Søndag 27. sept.

3. jaktdag startet med surt og stritt regn. Men også denne dagen fikk Indre Venna Elgjaktlag en mannskapsforsterkning i forhold til dagen før. Jostein Hammer møtte opp til elgjakt etter en sesongs permisjon grunnet ryggplager. Nå hadde vi tre poster. 1. drev ble kopi av første drev de to foregående dagene. To hundeekvipasjer med utgangspunkt på Jøsåsveien, og drev innover mot Inervenna. Den eneste elgen man lyktes å få satt i bevegelse, var ei kvige, som etter noe kroking og luring kom på post for Frode, som for anledningen hadde tatt en postering. Noen kvige har ikke laget på kvoten for iår, så den fikk gå, - og det så den ut til å gjøre i retning vestover til nabovaldet "Snustadmarka". Fem gjennomblaute elgjegere og to vasstrukne gråhunder samla seg nok en gang i gapahuken på Kattjønnmyra, der det ble kaffe og en hel masse småvarmt. - Ikke mindre enn to panner sopp, - både kantareller og piggsopp hadde Trygve funnet denne dagen ( itj rart at'n itj sjer nå' ælg), og etter et kvarters surr i  rapsolje over furukvistbålet, samt noe salt og pepper, - så blir dette kost som får  sjøl gjennomblaute elgjegere i humør igjen.  Gamle jakthistorier bobla fram igjen, og fliringa holdt på å snu røstinga på gapahuken. Et sikkerstikk er historia om da 'n Petter Jøsås skjøt på en litenokse innpå Vigd-almenningen (engang på 60-talet). Skuddet traff ikke helt som det skulle, men derimot i ene horntappen på oksen. Reaksjonen var at den reiste seg opp på bakfotan,- og sto og slo og veiva med framfotan. Dette her såg også jaktkameraten,  'n Peder Amdalshaugen fra sin post, og da reist'n seg og kauka: " Ijn vifte bom Petter, - så æ trur du må prøv å skyt i skott te". Kaffepausen tok på langdrag, og med litt forskjellig arumentasjon, så kom laget omsider til den konklusjon, at man avslutter dagens jakt. Neste fredag får Indre Venna Elgjaktlag tilgang på "Vennamarka"-valdet på Meraker Brug, og da har man adskillig mer albuerom. - Så inntil da blir det gjerne pause, - om ikke noen av jegerne får ånden over seg, og tar en tur på "Inervenna-valdet"  i mellomtida.

Torsdag 1. okt.

Denne dagen tok Trygve og Frode et kjapt ettermiddagsdrev fra Jøsåsveien mot Inervenna. Det endte resultatløst, men reaksjon hos bikkjene (Dixie og Torja) ga klare indikasjoner på at det var elg i området. 

Fredag 2.okt.

Fra idag har Indre Venna Elgjaktlag tilgang på jaktfeltet Vennamarka på Meaker Brugs utmark i 8 dager.  Laget hadde denne dagen fått forsterkning med Stein Overvik. Et forferdelig ufyselig vær, er det som denne dagen vil bli husket for. Første drev gikk fra Selbuveien og opp mot Svea, - Frode med Troja og Trygve med Dixie. Sistnevnte ekvipasje løyste elg ganske tidlig, og disse viste seg for Odd som satt på post på Steinmyra. Stein såg også det ene dyret. Nytt drev i håp om å kunne få disse to, - ku og kalv  på post ble resultatløst. Tidlig på ettermiddagen var laget så blaute og frosne, at man avsluttet jakta.

Kaffekok i ufyselig vær ved Steinmyra.Stein og Trygve

 

Lørdag 3. okt.

Dagen startet med nesten oppholdsvær. Indre Venna Elgjaktlag hadde fått nok en forsterkning, - Torgeir Hjertnes, som er Trygves nevø, - var kommet opp fra Fusa ved Bergen for å være med på ei uke med elgjakt i Mostadmarka i høst. Første drev ble også denne dagen gjort i Svea. Hundekarene gikk på fra hver sin side, - Frode/Troja fra Lauvdalen og Trygve/Dixie fra Selbuveien. Drevet ble tørt. Kaffekok ble gjort like sønnafor Storfuru. Så forflyttet laget seg til området Nonshaugen. 4 poster var satt fra gruppen sørfor Molund til ytre Nonshaugkjølen. Henrik/Dixie og Frode/Troja startet fra skytebanen. Drevet ble tørt, sjøl om mye ferske spor og andre indikasjoner tydet på at det var elg i området. Kaffekok nr. 2 ble gjort ved skytebanen. Dagens siste drev ble gjort i Sagåsen sør for Vennaelva. 3 poster fra skytebanen til Selbekkøyberget. En fjerde post Frode skulle gå inn fra Damtjønna til en post innerst på Damtjønnkjølen. Hundekarer var Henrik med Dixie og Torgeir med sin egen 1,5 år gamle svarte elghund Teo. Sannsynligvis løyste Frode ku og kalv med det samme han startet fra Damtjønna, for Odd som satt på posten utafor Selbekkøyberget, fikk skimten av dem da de passerte myra innafor berget i bra fart i retning Otertjønna. Da var det kveld.

Svarthunden Teo og gråhunden  Troja 

 

Søndag 4. okt. 

Dagens første postering var området ved Flåkkåmyrene. Under transport ut til postene ble observert ku med tvillingkalver ved bommen på Lauvdalsveien. Hundekarene Frode/Troja og Trygve/Dixie gikk på fra Bastuhølet. Frode løyste ei singel ku som tok retning mot Ytre Damtjønnkjøl. Trygve løyste tre dyr, - som sannsynligvis var de som postene obsevete, men også dett følget valgte å legge kursen lenger vest enn der det var poster. Ingen elg kom på post, så det ble kaffekok ved Lauvdalsveien. Neste drev tok sikte på en ny utforskning av Nonshaugtraktene, - der man hadde klart inntrykk av at det var elg dagen før. Vindretningen tilsa at postene måtte settes innafor haugen, altså ble tårnet innafor skytebanen laveste post. tre andre fordelte seg på strekningen mot gruppen som ligger nedafor indre nonshaugkjølen. Trygve/Dixie gikk helt opp mot toppen på Nonshaugkjølen, og der løyste han elg. Ku, kalv og okse kom mot posten til Jostein, som satt i myrstrupen ovafor tårnet. De ble dog stående inne i skogen ei lang tid. Jostein såg de i en avstand på ca. 100m fra posten sin, men først når kundekarene kom ganske nært innpå, fant de det formålstjenlig å gå ut på myra. Oksen falt for velrettet skudd fra Jostein. Kalven fikk også banesår av Jostein, men beveget seg opp til Stein som satt på post på Lomtjønnkjølen. Der ble den lagt i bakken. Indre Venna Elgjaktlag fikk endelig finne fram slakteutstyret også i 2009.

        

Jostein med 7-spirs okse innafor Nonshaugen                 Stein med felt kalv på Lomtjønnkjølen

Indre Venna Elgjaktlag, nå også med Eline (9 år),  ved felt okse innafor Nonshaugen  04.10.2009

 

Mandag 5. okt.

Indre Venna Elgjaktlag har ikke værgudene på sin side dette året. Regn, sludd og blautsnø var menyen vi fikk på værkartet idag. Henrik hadde gjort noen observasjoner fra både kjøkkenglaset, og ved en liten kjøretur på morgenkvisten. Lagets første sjakktrekk ble derfor drev gjennom Saggranhaugen mot Ytre Damtjønnkjøl. Frode/Troja løyste tvillingku omtrent under høyspentlinja, og det bar oppover og utover, - ja, så langt utover, at de passerte utafor den ytterste (vestre) posten. Også Trygve/Dixie var med på drevet, og måtte bare konstatere at det ble tap.  Det ble kaffekok ved Ytre Damtjønn's vestre bredd. Neste drev startet fra Skytebanen og gikk mot postrekke fra gruppen sør for Molund til ytre Nonshaugkjølen. Dette drevet gikk over i historien som tørt, - om noe kan kalles tørt en sånn nedbørsdag  som dette. Også et kort drev ved Vennaelva til sist på dagen, endte resultatløst. Man unngikk å skjemme ut flå- og slakteknivene denne dagen.

Henrik, Torgeir m/Teo, Jostein, Frode m/Troja og Trygve m/Dixie + kamerafører Odd var mannskapet som Indre Venna Elgjaktlag var oppsatt med mandag den 5. oktober 2009.

 

Tirsdag 6. okt.

Indre Venna Elgjaktlag startet denne dagen med et drev gjennom Saggranhaugen. Det hadde snødd kraftig det siste døgnet, så det var greitt å se at elg hadde vært fra på Snustadøyan tidlig på morgenen. Ku og kalv ble løyst av Frode/Troja, men la kursen nordover og over Vennaelva, - og dermed over på nabovaldet. Det ble kaffekok ved Trøfossen.  Neste drev gikk med to ekvipasjer Trygve/Dixie og Frode/Troja fra Litldammen mot postrekke nord for Tullhaugen. Ku meg singel kalv var muligens løyst av fuglejegere, og Frode fulgte sporet, som viste seg å gå øst for postrekka, og opp mot Snøfonndalsreina. Et tredje drev for dagen gikk fra Litldammen mot postrekke fra skytebanen innover mot Otertjønnbekken. Noe surr med posteringsposisjonene i dette tilfellet, gjorde at ku + 1kalv gikk mellom to poster. Pokker ta! Været var nå gått over til kategori: Ufyselig med storm og snøfokk. Loppinfengra og gjennomblaute tok 6 mann og 2 gråhunder med oppdrag for Indre Venna Elgjaktlag tok kveld.

Kaffekok ved Trøfossen 6. oktober.

Et moment som holdt humøret oppe, - var at denne tirsdagskvelden skulle det årlige rakfisklaget i Indre Venna Elgjaktlag avvikles på Elgbakken. Den tillyste konkurransen i elgskankkasting ble utsatt, grunnet de ubrukelige værforhold, - fare for sleipt og ustabilt underlag.

      

Rakfisklag på Elgbakken. Henrik, Trygve, Torgeir, Jostein og Frode

 

Onsdag 7. okt.

Tross rakfeskfestligheter kvelden i forveien, var Indre Venna Elgjaktlag fullbemannet og jaktklar kl.09.15. Morgenobservasjoner hadde klarlagt at det var elg i Kattåsen. Poster ble satt ut på Flåkkåmyrene og vd Lauvdalsveien. Frode/Troja  og Trygve/Dixie gikk på fra Bastuhølet og ved Tjønnåstjønna.  Førstnevnte løyste ei ku med tvillinger omtrent samtidig med at den andre ekvipasjen løyste en liten-okse. Det formelig sprutet elg ut av Kattåsen. Tvillingkua kom på post for Stein som sto inne i gruppen like innafor bommen på Lauvdalsveien. Begge kalvene ble liggende der. Oksen som Trygve/Dixie drev, gikk innover tjønndalen, men snudde før den kom fram til den midterste posten. Sannsynligvis hadde den fått noe i nasen som den ikke likte. Vinden var ikke gunstig for den posteringa man hadde valgt. Men den vestligste posten var godt plassert, og da oksen svingte nordover i retning Brannen/Damtjønna, ble den stoppe av et par velrettede 6,5X55 fra Torgeir og svarthunden Teo, som satt på denne posten. Saldoen for Indre Venna Elgjaktlag var nå: 3 kalver og to okser, - og dermed var kvoten man hadde på Vennamarka for Meraker Brug fylt. Klokka var ikke mer enn 11.30, men resten av dagen gikk med til frakting og slakting. 

      

Den 7. oktober felte Indre Venna Elgjaktlag to kalver og en okse. Eksekutør på kalvene var Stein. Oksen kom på post for Torgeir, - og kom ikke lenger.

 

Torsdag 8. okt.

Indre Venna Elgjaktlag har denne dagen ofret sine ressurser for å jakte på det terrenget der Trygve har en fellingskvote på 1 valgfri + 1 kalv. Her fikk laget også supplement av Tor Viken, som i mange år har vært komanjong med Trygve på dette valdet. Første drev gikk fra Tjønnåsen mot postrekke fra Hansåsen til Koinntrøen. Dette lyktes ikke helt, da man løyste ku og kalv, som stakk opp mot Saggranhaugen, og dermed inn på nabovald. Man tok drev to i området rundt Viken Nedre. Postrekka telte 4 poster, og strakte seg fra sør til nord over Vikajardet. Frode/Troja gikk på fra Brannan. Trygve/Dixie løyste elg like ved veien fra Brubakken til Volden. Disse kom på posten til Odd som satt lengst nord. Kalven ble påskutt, - men det måtte til en ompostering og målrettet drev for å få den felt. Også denne gang kom den på post for Odd, og da ble det slutt.

Kalv ble felt på utmarka til Volden Nedre

Fredag 9. okt. 

Denne dagen fikk Indre Venna Elgjaktlag  med Jens Alsethaug som gjestejeger. Han har også tidligere vært med laget. Første drev denne dagen, konsentrerte laget seg om å finne en kalv på eget privat-vald i området mellom Jøsåsen og Venna. Dette lytes ikke. Det så ut til å være elg-tørke i dette området. Man kokte så kaffe i gapahuken på Kattjønnmyra.  Med bakgrunn i morgenobservasjoner i området Sneisen, valgte man å prøve å få fylt opp kvoten på Trygves vald. Tor stilte opp på kort varsel, og man satte ei postrekke fra Hansåsen til utafor Purktjønna. Frode/Troja gikk på fra Sneisberget, men det viste seg at småviltjgere hadde vært i området og "flyttet på" elgene, - Ku m/ 2 kalver + sannsynligvis en okse. Værforholdene var nokså utrivelige med snø og sludd, så man avsluttet dagen med kaffekok innendørs på Snustad Nedre.

Stemningsdokument fra Gapahuken fredag formiddag

 

Lørdag 10. okt.

Det er oppholdsvær! Men det er omtrent 25cm nysnø her på 350 moh, så det er ganske tussig å gå i marka. Indre Venna Elgjaktlag har fått forsterkning av Tor Viken idag. Første drev gikk Frode/Troja fra Vakkermyra mot postrekke ved Furuskogmyra. Tørt!  Ikke et enda elgspor å trøste seg med her. Kaffekok ble gjort mellom Furuskogmyra og Rødmyrdalsjardet. Sola skein for første gang under årets elgjakt, så det var riktig godt å sitte med en kaffekopp og ei skive steikt flesk.  Neste drev la laget til Trygve/Tor sitt vald ved Viken Nedre. Poster ble satt ved Spets-hytta, samt ved kolle i sørvestre hjørne av valdet. Trygve/Dixie og Frode/Troja gikk på fra toppen av Raudkjølen. Kun noen daggamle spor med litt teft vitnet om elgforekomst her. Godværsdagen ble avsluttet uten å kunne loggføre noen fangst.

Tor og Jostein under kaffekok nord for Rødmyrdalsjardet

 

Søndag 11.okt. 

Gjestejegere idag er Stein og Jens. Litt vanskelig vind fra øst. Første drev starter fra Jøsåsveien og med to postrekker. Den ene settes fra Stakkjølen til Seteposten, mens de to siste postene settes som en slags bakposter litt øst for Jøsåsveien. Frode/Troja fant elgspor vest i området, men det var nok "gjesteelg", - utspora var ferskre enn innspora. Etter kaffekok på kjøkkenet i Snustad Nedre, valgte man igjen å konsentrere seg om det (valgfritt)dyret som Trygve ennå hadde igjen på sin egen kvote.  Postrekke fra Hansåsen til utafor Purktjønna ble bemannet med 4 mann, og Trygve/Dixie og Frode/Troja gikk på fra Sneisberget. Det var elgteft i lufta, og driverne kom snart borti et noenlunde ferskt single spor. Litt uheldig vinkel mellom driver og elg da den ble løyst førte til at elgen la ivei i feil retning, - vestover og inn på nabovald. Ei dryg uke med elgjakt hver dag har tatt slutt, så nå blir det pause fram til neste helg. 

Lørdag 17. okt.

Indre Venna Elgjaktlag er på'n igjen. Man mangler 1 stk kalv på det private valdet, og man har tatt på seg å jakte et tilleggsdyr på Vennamarka hos Meraker Brug. Dette tilleggsdyret skal være enten ei kvige eller en kalv.  Første drev ble gjort fra Jøsåsveien mot Stakkjølen og Inervenna. Man satte også en bakpost ved Jøsåsveien, - langt sør. Frode/Troja løyste elg ganske snart, men de (ku og kalv) klarte å kroke seg rundt, - og krysset Jøsåsveien 200m nord for vår bakpost.  Neste drev ble gjort med tilleggsdyret på MB som mål. Postrekka ble satt vest på Rennsjøkjølan fra Snøfonndalsreina til Stormyra. Frode/Troja gikk på fra Litldammen. Spor tydet på ganske mye elgtrafikk i området, men man fikk ikke løs noen på dette drevet. Neste trekk ble at man lot to poster være der de var, og flyttet den ene litt nordover. Hundekar og hund gikk på fra enden på tømmerveien nord for Furuskogmyra, og drev østover langs fylkesgrensa. Etter bare noen hundre meter løyste man elg, - ku og kalv nå også, -men også denne gang viste det seg å være av den "krokete" sorten, slik at de etter å ha hatt "riktig" retning et stykke, så svingte de nordover, og la kursen i retning Røddesvolden. Exit terrenget til Indre Venna Elgjaktlag.

 

Søndag 18. okt.

Denne dagen jaktet Indre Venna Elgjaktlag på det private valdet til Trygve/Tor. Her gjenstår et stk. voksent/valgfritt dyr. Man hadde på morgenkvisten observert ku, to kalver og okse ved Viken. Det ble satt ut tre poster, og Trygve/Dixie gikk på fra Raukjølen. Kua og tvillingene kom på post for Tor, men oksen, - som jo var målet for dette drevet,  klarte med stor list og "krokete" fluktrute å smyge mellom postene. Etter kaffekok ved Vikelva nedafor Brannan, ble det gjort et drev på marka til Volden Nedre. Her var det tørt.

 

Lørdag 24. okt.

Det er helg igjen. Indre Venna Elgjaktlag er samlet til jakt. Hele 7 mann mønstrer denne dagen. Dette skal vise seg å bli en god jaktdag. Det er klart vær, ca +2-3 grader, og det meste av snøen er borte. Før dagen er omme, skal det bli lagt grunnlag for ei skikkelig økt med slakterarbeid. Denne lørdagen skal bli lagets andre 3-elg-dag for sesongen. Den første var onsdag 7. okt.  Første drev gjorde laget fra Furuskogmyra, med poster innover Vasstrupan og Rennsjøkjølan. Frode/Troja løyste elg omtrent rett nord for Elghytta, men det viste ganske snart at de tenkte seg nordover og inn på Leksdal Statsalmenning. Mulig at de "visste" at der hadde man fylt kvoten, og avsluttet årets elgjakt. Kaffekok vart det ytterst i Vasstrupan, ved Kalvposten, oppkalt etter at dette var posten der lagets første elg ble felt i 1982. Neste drev ble planlagt til utmarka på Inervenna. Det var observert tre dyr ved husa på Inervenna  på fredagskvelden. Muligens støtte postjegerne ivei følget da man gikk ut, for da man kom opp på kammen mellom Kattjønnmyra og Stakkjølen, ble de  vâr ku kalv og kvige som sto i sørkanten av Kattjønnmyra. Odd skjøt på kalven og hadde god følelse for bra treff. Imidlertid la den seg ikke umiddelbart. Hundekarer Frode/Troja og Trygve/Dixie, sto avventende nede ved Elgbakken, men kom snart fram til skuddplassen. Kalven ble funnet og påskutt nok et skudd fra Frode. Dermed endte den sine dager på Kalvtrøa. Kælv på Kælvtrøa, - ble feiret med en dotsup. Klokka var nå kommet litt utpå ettermiddagen, og det var ennå igjen kvote på tilleggsdyr på Meraker Brug samt valgfritt dyr på privatvald Snustad/Viken. Man satset på et kort drev fra Ytre Damtjønnkjøl mot postrekke fra enden av skogsvei vis a vis Koinntrøinn til i myrstupan utafor Hansåsen. Godt samarbeid mellom de to hundeekvipasjene, gjorde at tre dyr, - også i dette tilfellet ku, kalv og kvige ble løyst, drevet rett nordover, dvs over Vennaelva  og Vennaveien, og kom på post for Stein som satt på Hansåsen. Kalven og kviga ble liggende der. Nok en dotsup vart kverka.  Da sto et par-tre timer med slakting og flåing på programmet. Årets elgjakt var slutt, med en kjempedag lørdag den 24. oktober.

      

Kælv i Kælvtrøa                                               Kælv i Hansåsen                                   Kvige i Hansåsen

 

 

TILBAKE