Indre Venna Elgjaktlag

             JAKTBLOGG 2011

2011-sesongen for Indre Venna Elgjaktlag hadde som vanlig oppstart om morgenen den 25. sept. Dette falt iår på en søndag. Før start hadde man hatt ute rekognoseringsmannskaper i grålysninga, og de hadde sett fra veien + nærmeste omegn ca. 12 elger på lagets disponible vald. Første drev ble tatt i marka mellom Viken og Volla. Postmannskaper var Tor, Henrik, Stein, Jens og Odd. Hundeekvipasje var Frode med Troja. De løyste ganske snart flere dyr. To ungdy kom på post for Stein, men de gikk inne i skogkanten nord for Vikajardet, slik at det ikke lot seg gjøre å skyte. Et tredje ungdyr kom på post for Henrik, som satt ved Vollajardet, - men også dette dyret holdt seg såpass i skjul, at det ikke var råd å skyte. Det ble deretter kaffekok i nybygd gapahuk ved Snustaddammen.

 

Ved Snustaddammen var det satt opp ny gapahuk, - den ble brukt for kaffekoking første jaktdag i 2011-sesongen 

 

Stein med en røyk og en akevitter til  kaffen                                                     Snustad Nedre sett fra gapahuken 25. september 2011

Etter kaffen ble det først gjort et drev i Sneisberget. Trygve med Troja gikk på fra Sneishaugan, og løyste et dyr, - men det dro vestover, ut av vårt vald. Et siste drev ble gjort i marka nordøst for Kjønnåsen, men der sto det ikke elg idag. 

Jaktlaget tok fatt på jakta igjen lørdag 1. oktober. Også denne dagen hadde man sent ut "yngre avdeling" på rekognosering på morgenkvisten. Denne gang klarte Henrik ikke å dy seg. Ved Vollajardet sto ei kvige på luggumt hold, og det ble fatalt for denne elgen. Ei 150 grains kule fra en 270 Win-patron omskapte den til et elgslakt. Tor og Torgeir var også med på denne morgenjakta. Tor hentet traktoren, og det ble fraktetappe til slakteriet på Snustad Nedre.

Siste reis for kvige felt ved Volden

Trygve gjør litt finpuss i skuddsår på kvige.

Etter ei slakteøkt la laget ivei til dagens første drev. Hundekarer Trygve, og Agnar Reinås med Tinka, - Frode med Troja og Torgeir med Teo gikk på fra vest i Sneisberget. Postmannskap var fra sør: Henrik, Stein, Jens, Odd og Marius. Tor hadde post ved Sneisen.  Det ble løyst mye elg oppe i haugene der. Noe dro vestover, noe ned mot byggefeltet og ei tvillingku kom på post for Jens Alsethaug som satt på berget nord for Purktjønnbekken. Den ene kalven fikk ei 308-kule (Lapua Mega) gjennom hjertet. Så vart det slaktarbeid igjen. Mer jakt vart det ikke denne dagen.

Skytter Jens og Agnar Reinås vommet ut kalven ved Purktjønnbekken

Det ble kaffekok ved gapahuken da sekshjulingen kom fram til Snustadammen.

Søndag 2. oktober starter Indre Venna Elgjaktlag på årets økt på Meraker Brugs vald Vennamarka. Kvoten iår er 3 kalver, ei kvige, en ung okse og en voksen okse. Hundeekvipasjene Frode/Troja og Torgeir/Teo startet fra skytterbanen, men Trygve/Tinka startet fra Ytre Nonshaugkjøl. Postene var satt i ei rekke fra Gruppen sør for Molund og opp på Ytre Nonshaugkjølen. Bakpost Henrik på Indre Nonshaugkjøl. Bakpost Stein på Ytre Nonshaugkjøl. Ei kvge ble løyst av Torgeir/Teo ikke langt fra Vennaelva, og den gikk bratt opp og kom på post for Stein som satt i vestre myrkanten oppe på Ytre Nonshaugkjølen. Kviga ble liggende der.

Skytter Stein og sekshjulingslfører Frode med hver sin fot på kvighauet

Kviga fikk sykkeltur over Ytre Nonshaugkjøl før den endte på slakteriet i Snustad'n

Etter slakting ble det gjort et drev i Saggranhaugen og nord for Damtjønna. Det ble løyst ei singel ku, som passerte posten til Henrik vest for Ytre Damtjønnkjøl i en avstand på ca. 8 meter. 

Mandag 3. oktober var laget blitt litt redusert, men dog med solid mannskap. Første drev ble gjort med to hundeekvipasjer fra Lauvdalen mot postrekke på Flåkkåmyrin. Trygve/Tinka var på spor av et dyr (sannsynligvis okse) ei stund, men det viste seg at det var dratt østover og ut av vårt vald. Det ble kaffekok på Stor-Flåkkåmyra.

Med tørrkvestbål og svartkjel vart det kaffe i steiksol og godt høstvær mandag formiddag.

Det ble etter kaffen gjort et drev i Sneisberget, men tross at det ble løyst (av Både Torgeir/Tinka og Frode/Troja) ikke mindre enn fire dyr (tvillingku og singel ku) og de passerte i grei avstand for to poster (Marius og Odd), så ble det ikke noen skikkelig skuddsjanse. De fikk gå.

Morgensol og høstfarger ved Snustaddammen mandag 3. oktober 2011 kl. 08.00

Tirsdag morgen var det et grisevær utten like med haglskurer. Som sedvanlig vart det gjort et morgensøk for å se hvor det var elg. En pigg-okse sto på Vollajardet, - og det ble det siste den gjorde. Torgeir felte den med et par velrettede skudd 6,5X55 gjennom lydpotte.   Det var også flere elger der, og de ble det jaktet på seinere på dagen, - dog uten resultat. Ei singel ku besøkte flere poster, men fikk gå i fred. Været hadde bedret seg og det ble en fin jaktdag. 

Torgeir og Teo ved piggoksefallet 

På ettermiddagen ble det gjort et drev i Saggranhaugen. Trygve løyste ku med tvillingkalver, men de gikk nord for postrekka, som var satt fra Ytre Damtjønn og utover Damtjønnkjølen.

Onsdag 5 oktober fikk Indre Venna Elgjaktlag gjennomført fire drev. Alle i området Kattåsen - Viken. Det var elg omtrent overalt. Frode/Troya løyste  ei ku med singel kalv . Torgeir fikk den på post vest for Tjønnåstjønna. Forholdene lå dessverre ikke til rette for noe skudd, så de fikk gå. Trygve/Tinka løyste ei tvillingku i Vikaråsen, men de fikk til å krysse Selbuveien utenfor postrekka. Mannskapet var denne dagen begrenset til fem mann, så vi hadde bare tre poster. På "sett elg"-skjemaet for dagen blir det notert:  To tvillingkyr, Ei ku med singel kalv, En liten-okse og Ei singel ku. Visse sportegn tydet også på at vi var på sporet ev en større okse. Været var nok også denne dagen bedre enn det værmeldingene kunne gi forventninger om.

Frode og Trygve (arkivbilde)

Torsdag morgen regnet det kraftig, men også idag letnet været utpå dagen. Første drev ble gjort i Kattåsen og Tjønndalen. Postrekke fra Klemyra til Litl-Flåkkåmyra, samt en post nederst i Lauvdalsveien. Torgeir/Teo var kommet til ca. midt på sørsida av Tjønnåstjønna, da de løyste en okse, - som gikk vestover og passerte posten i Lavdalsveien uten å sette livet på spill, - den holdt seg i skogbandet nord for veien.  Frode/Troja løyste to dyr i Tjønndalen. De gikk først i retning Klemyra, men gjorde så en volte ned mot Tjønnåstjønna igjen, før det bar innover Tjønndalen. Torgeir/Teo hadde nå kommet opp mot postene der, og de to dyra ble nok skyvd av dem noe nordover. To voksne kyr ga Odd en skikkelig "nær elg" opplevelse på posten vest i gruppen som ligger vest for Stor-Flåkkåmyra. 

Onsdag kveld felte Torgeir en rødrev på åte av elgvom utlagt ved Snustad Nedre. 

Neste drev ble gjort med utgangspunkt for tre hundeekvipasjer i Port Arthur. Postrekke fra Lauvdalsveien til Slettberga. Torgeir/Teo løyste et dyr ganske snart, og Teo fikk laus taum på det. Det kom over bergkammen omtrent rett overfor posten i Slettberga, der Odd satt, men fortsatt et stykke oppover bekkdalen, før det svingte sørover før det kom fram til posten til Marius lenger opp. Ingen fikk sett om dette var ei ku eller en okse. Frode/Troja løyste et dyr nedafor Steinmyra, men det passerte bak/nedenfor posten til Henrik ved Bjønnhølet. Da var klokka blitt 16.00 og vi avsluttet dagens elgjakt.

Fredag hadde vi styrket med nok en selbygg. Stig Alsethaug, sønn av Jens, og dermed bror av Frode hadde blitt fedig med si elgjakt i Selbu, og var gjørrålaus. Så han forsøkte å stagge abstinensen med Indre Venna Elgjaktlag for en dag. Vi jaktet denne dagen på området mellom Nonshaugen og Vennavolden. Første drev i Nonshaugen endte med at ca. 4 elger løyst nede ved elva, -delvis av Trygve/Tinka og delvis av Frode/Troja, - gikk rett over toppen på Nonshaugen, der det ikke var post.  Etter kaffekok ble det gjort et drev fra Vennavolden moit postrekke fra Selbekkøyberget til Hokjølen.  Der så det ikke ut til å være elg iår.

Øvre Griskollmyra med høstlige farger.

Da vi har flere selbygger på jaktlaget, anskaffet Henrik en elg med selbu-roser på, - slik at disse karene kan føle seg heime her i jaktbua ved Snustaddammen i Mostadmarka.

Lørdag 8. okt. la laget ivei til første drev i Kattåsen. Frode/Troja løyste et dyr nede ved Tjønnåstjønna, - og da det kom på post for Henrik som satt i gruppen vest for Storflåkkåmyra, viste det seg å være ei lita ku.  Neste drev ble gjort i området ved Vikajardet, men her var det ikke elg. Et tredje drev ble gjort i Sneisberget. Henrik hadde nå tatt på seg vikarrolle for Frode og gikk med Troja. De gikk seg ganske snart innpå ku og en voksen okse, men ei overivrig bikkje ødela en skuddsjanse.

Det er pause mellom to drev. Med snøskurer i lufta er det da godt å ha en gapahuk å ty til, - både for mann og hund.

Søndag 9. okt. er siste dag i vår første periode på Vennamarka. På morgenen var været bra, men det gikk over ganske fort. Det ble regn og sludd i rikelige mengder til å få blauta ut alle elgjegerne, - helt innpå skinnet over hele kroppen.  Første drev ble gjort i Kattåsen, og Trygve/Tinka løyste ku med tvillingkalver. De kom på post for Frode, men en lauskjefta gråhund (Troja) han hadde med seg på posten, ødela fellingsmuligheten. Kaffe i Gapahuken ved Snustaddammen. Neste drev ble gjort med begge hundeekvipasjer fra Flåkkåmyrene, mot postrekke fra Hansåsen til Lauvdalsveien. Det sto elg i Saggranhaugen, og Stein som satt på Ytre Damtjønnkjøl, fikk ku og okse på post. Oksen, - en 1 1/2-åring kom ikke lenger enn dit uten å få motorisert frakt. 

Stein med 4-spirs ungokse felt på Ytre Damtjønnkjøl

Oksen trengte 6-hjuls doning og sla for å komme seg fra Damtjønnkjølen denne dagen. "Eline Elghenter" assisterte pappa Henrik

Fredag 21. oktober var det på'n igjen. Litt redusert mannskap, grunnet både sivilt arbeid, og fordi hundekar Trygve var havnet på lasarettet. Men det ble gjort drev både i Kattåsen, Sneisberga og Viken/Vollaområdet. Frode med Troja var hundeekvipasje. I Sneisberga løyste man elg, som kastet seg ned mot bygda og forsvant i retning Saggranhaugen. Marius observerte dem fra Hansåsen. Ved volla ble løyst tvillingku, som passerte Tor på post ved sommerfjøset i Brannan, men med fart og noget skjult, slik at det ble ikke noen skuddsjanse. 

Lørdag var mannskapet øket betraktelig, men tross tre drev, ble det ikke løyst elg. Første drev ble gjort i Saggranhaugen. Så ble det gjort et drev fra Port Arthur mot postrekke fra Lauvdalsveien til oppe på Svea. Siste drev ble gjort fra Volla til Viken. Frode skulle etter at vi hadde avsluttet jakta for dagen kjøre en tur til Selbu, og det ble en lykketur. På returen ble han vár ku og tvillinger ved Lauvdalsbommen, og den ene kalven ble liggende der. Det var også et fjerde dyr (ku/kvige) med i dette følget.

Frode med kalv felt ved Lauvdalsbommen. Det var blitt mørkt innen man fikk organisert henting og frakt

Søndag 23. oktober fikk Indre Venna Elgjaktlag til fire drev. Først i Vikaråsen, Så vest for Viken, tredje i Sneisberga/Snustadmarka og det fjerde fra Volla til Viken. Det siste denne gang utvidet til også å omfatte Vollamark vest for veien. Kun det første drevet løyste elg. To kyr og en kalv ble satt i bevegelse fra oppe på åsen, men gikk slik at ingen post fikk sett dem.

Det nærmer se siste helg i elgjakta 2011, og Indre Venna Elgjaktlag mangler to kalver på å fylle årets kvote. På fredag 28.10. kan Frode og Marius jakte, og de starter med å ta en morgen-rekognosering i området Viken. Joda, - det elg å se der, - først ei singel ku, og så like etter ei ku med to kalver.   Etter litt stratgisk ompostering og det faktum at elgene beveger seg litt, så får Marius tvillingkua  på post, og den ene kalven kommer ikke lenger enn like ovafor jordet i Viken Øvre . 

Troja, Frode og Marius med kalv felt ved Øver-Viken fredag 28.10.2011 

På lørdag var mannskaene i laget straks mer flertallig enn dagen før, men resultatet ble skralere. Første drev ble gjort i Sneismarka. Der ble det løyst elg, men ingen kom på post. Deretter ble gjort et drev i Kattåsen og områdene sør og vest for Ytre Damtjønnkjøl. Det ga heller ikke noe resultat.

 

Jens med Tinka og Frode med Troja i marka vest for Snustadgårdene.

Søndag 30.10.2011 var i praksis sesongens siste elgjaktdag. Laget manglet en kalv. Været var sånn så som så, men ikke optimalt. Man mente at det avsluttende drevet i Kattåsen på Lørdag, ikke hadde tatt med seg alle mulige tilholdssteder for elg, så vi skulle gjøre et nytt forsøk der. Stein skulle ta framskutt post på Ytre Damtjønnkjøl. Tre poster ble plassert rundt Kattåsen. Allerede før de andre postene var på plass, meldte Stein om at han hadde observert elg ved Damtjønna. Det gikk omtrent 10 minutter, så smalt det et skudd som røpet at en 375 H&H ble avfyrt omtrent på Damtjønnkjølen. Et par minuutter seinere kom det på jaktradioen: "Vi kan rekne elgjakta for i år som ferdig". Da hadde ku og kalv  krysset myra på passende hold, og kalven ble lagt i bakken i nordvestre hjørne av myra. 

Stein fikk fulltreff på en kav i 85-kg's klassen på Ytre Damtjønnkjøl på elgjaktas siste dag. Troja river litt bust. 

Med sekshjuls doning og plastikkslede er elgfrakting blitt noe ganske annet arbeid, enn når man måtte dra de heim med tau og geværreimer

Dermed var elgjakta 2011 avsluttet med perfekt resultat: 1 kvige, 2 halvannaårs okser og tre kalver felt på kvote for Meraker Brug, - samt kvige og kalv felt på privatvaldskvote.

                                                                                                                                                Redaksjon avsluttet 31.10.2011                          

TILBAKE