Indre Venna Elgjaktlag

             JAKTBLOGG 2012                                   Oppdatert sist 6. nov. - avsluttet

Indre Venna Elgjaktlag startet årets sesong på fredag 28. sept. Begrenset mannskap møtte denne dagen, - Frode Alsethaug, Maruis Krokan, Odd Bjørkli, samt Trygve Molund litt delvis.  Første drev gikk i Sneisberga, og der var det ferskt spor som dessverre gikk vest- og nordover og ut av vårt terreng. 

  

Høst ved Porktjønna                                                                    Snustad Nedre

Seinere på dagen ble det gjort to drev ved Nerdre Viken og Volden, men her så det ikke ut til å være nonen elg denne dagen.

Indre Venna elgjaktlag hadde først på september ei treningssamling i gapahuken ved Snustaddammen. Oddskulle bak kåken for å hugge litt ved til bålpanna. Idet han hadde plukket opp veden og reiste seg, slo han painna rett i hjørnet på vindskia på gapahuken. Treverket her var harrdt og kvasst, så det resulterte i en tur på legevakta og 9 sting.  Første jaktdag, kom Stein med sjølprodusert sikringsutrustning med klar hensikt å unngå slikt brtheft under seinere sosiale tilstelninger i gapahuken. Dette er "HMS under Elgjakta" satt i system.

       

Stein hadde produsert en spesialhjelm for Odd (og evt andre vedhogstassistenter i gapahuken

Lørdag 29.09.12 var Indre Venna Elgjaktlag noe mer mannsterkt enn dagen før. Gjestejeger Bjørn Grønning, samt postassistent Fredrik hadde gitt seg med, - dessuten var laget nå komplettert med Tor Viken, Stein Overvik og Henrik Brøseth.Første drev ble også denne dagen lagt til Sneisberget. Ganske snart kom det elg, - ku med en kalv,  til postene ved Porktjønna. Det er trolig at disse var blitt løyst av nabojaktlaget og gikk over på vårt terreng.  Marius skjøt kalven. Den fikk skuddet litt langt bak, så den gikk ca. 100m. Den ble så løyst av Fode med Troja , og felt av Henrik som satt på berget nord for Porktjønnbekken.  Etter slakting ble det ikke mer jakt denne dagen.

            

Kalven kom ikke lenger enn til Porktjønnbekdalen          Så ble det bål for flæsksteiking og kaffekok

    

Trykkluft ble tatt i bruk for hjelp med flåing "AirSkinner"-mester er Henrik                                                                                                                                                                     

FÅRIKÅL-KALAS I GAPAHUKEN 29.09.2012

Lørdag kveld vardet kalas med fårikål i Gapahuken ved Snustaddammen. Et utsøkt måltid med nypodes fra podesåker ca. 10m fra gapahuken. Som drikke ble servert øl og akevitt. Seinere ble det svartkjelkaffe avec.

                                             

En stor kjele med fårikål fikk "fota å gå på" når Indre Venna Elgjaktlag tok for seg av godsakene. Her er Tor frampå med ausa djupt i kjelen

         

Stein og Bjørn                                       Bjørn og Frode                             Trygve

LAGMESTERSKAPET I ELGSKANKKASTING 2012

Ble arrangert i forbindelse med Fårikålkalaset.

Se Video

           

                               Odd                                                                 Bjørn                                                      Henrik                                                Stein

      

                               Tor                                                                            Trygve

 

                 Torgeir ble klar vinner av Elgskankkastings-konkurransen med et kast på 26 m 

Se Video

   

Kaffekjelen er kommet i skjærdinga over varmen       Tor tok HMS på alvor når det leid litt på kvelden

Søndag 30 sept. ble også første drev tatt i Sneisberget. Trygve med Tyra og Torgeir med Teo startet vestfra, og sistnevnte ekvipasje  løyste ett dyr litt nord for toppen.  Men det tok kurs litt for langt vestover, så det glapp for postrekka.  Henrik, so satt lengst vest, hørte ett dyr passere.   Etter kaffe, kakskiv og steika både flæsk og pøls tok vi ei ny økt i området Viken/Volla. Indre Venna Elgjaktlag var denne dagen såmannsterkt at det ble gjort to drev samtidig. Henrik med Tyra gikk ned til Sneiselva for å ta tak, mens  Torgeir med Teo holdt post ved kveghindret ved Brubakken ei stund før de gikk mot Viken. Torgeir og Teo løyste ei lita ku 200m nord for Linkjelda. Den kom først på post for Stein som satt på Vikajarlet, men fikk gå. Bjørn så også fra sin post dette dyret. Til sist kom den også på post for Odd som satt mellom Viken og Brannan.

     

Pause mellom drevene ved gapahuken ved Snustadammen søndag 30. september 2012

Tirsdag 2. okober starter Indre Venna Elgjaktlag jakta på Meraker Brug's område kalt Vennamarka. Første drev gikk med tre hundeekvipasjer; Trygve med Tyra startet fra Trøfossen, Frode med Troja startet fra enden av veien til Ytre Damtjønn, mens Trogeir med Teo gikk opp til Ytre Nonshaugkjølen. Postrekka ble satt fra Tårnet innafor skytebanen til øvre Lomtjønnkjølen. Først løyste Trygve to dyr ved elva rett sør for Vennasaga. Disse støtte på Frode, og vinklet opp og utover, - over toppen av Nonshaugen. Da drevet var nærmest ferdig, løyste Frode et singel dyr litt utafor 300-meteren på skytebanen og dette gikk oppover mot posten like øst for Indre Nonshaugkjølen. Der satt i utgangspunktet Tor, men også Torgeir hadde kommet dit og tatt post helt sør i gruppen der. Dit kom piggoksen, og Torgeir felte den med ett skudd.  Det ble da kaffekok ved elgfallet.

         

Piggoksen ble felt av Torgeir                                               Så ble det kaffekok innunder Indre Nonshaugkjølen                                                              Litt pynt på vogna, så virka piggoksen imponerende

Etter å ha spist ble det satt ut poster i ei rekke fra Selbekkøyberget til Hokjølen. Trygve posterte på Indre Damtjønnkjølen. Henrik med Tyra og Torgeir med Teo startet fra Litldammen og drev fra Vennavolden og utover. Frode med Troja gikk gjennom Sagåsen uten å finne elg der. Ferske spor gikk oppover mot Engtjønnberget, meldte Henrik.. Det ble ellers ikke løyst dyr i dette drevet. Deretter ble det framfrakt og slakting, - ferdig kl. 19.00.

 

Onsdag 3. 10 hadde laget fått forsterkning av Bjørn Grønning og Agnar Reinås. Først startet vi med drev på tre elger observert fra Viken. Dette lyktes dårlig og elgene gikk ut av vårt terreng. Etter kaffekok i gapahuken ved Snustaddammen, ble satt postrekke fra Ytre Nonshaugkjøl til Litl-Flåkkåmyra. Agnar med Tinka og Henrik med Tyra startet fra Lauvdalen ved gruva der inne, mens Frode med Troja drev fra skytebanen. Han gikk seg på to ungdyr som på grunn av sterk og ugunstig vind, strøyk i feil retning. Et annet dyr ble observert i Brannen, - ute av rekkevidde for postene på Flåkkåmyra. Det ble ikke løyst flere dyr i disse drevene. Et tredje drev denne dagen gikk målrettet på dyret som ble observert i Brannen. Agnar med Tinka løyste ei voksen ku som passerte Stein på post nord for Storflåkkåmyra. 

Torsdag hadde Indre Venna Elgjaktlag fått en ny assistent. Sverre Johansen (11 år) og i slekt med Frode. Han hadde fått permisjon fra skolen for å kunne delta i elgjakt, som et spesielt opplegg innafor fagene naturfag og kroppsøving.  Jakta startet i østre del av valdet. Postrekke fra Kryssmyra innafor Rødmyrdalen til innpå Rennsjøkjølen. Hundekarene Trygve, Torgeir og Frode startet fra Litldammen sammen med hhv Tyra, Teo og Troja. Det syntes ikke å være elg i dette området. Kaffekok ble det på Kryssmyra.

     

Kaffekok i Kryssmyta.                                                                                                               Troja og Sverre, - som er sønn av Frode's søskenbarn

Etter kaffedrikking og flæsksteiking ble postrekke satt fra Selbekkøyberget til Hokjølen. Det ble løyst et dyr (sannsynligvis ei ku) som klarte å gå gjennom postrekka mellom Hokjølen og øvre Griskollmyra. Sverre så elgen fra posten han hadde sammen med Frode på Indre Damtjønnkjøl.

JEGERTREFF PÅ ELGBAKKEN TORSDAG KVELD

     

                 Frode, Marius og Bjørn                                                             Trygve og Sverre                                                 Elgen Maniwald (Estlender)  og Torgeir

      

                           Tor og Stein                                                                     Sverre og Henrik  (Maniwald i midten)                            Stein med elg-osthøvel han sjenket til Elgbakken ifjor. Skaftet er ene piggen av hornet på 4-spiringen han felte på Ytre Damtjønnkjøl.

Fredag den 5. oktober gikk første drev i Kattåsen. Agnar Reinås og Tinka var også med oss igjen. Det ble løyst flere dyr. Ku og kalv om til Klemyra, der Henrik satt, og kalven kom ikke lenger.  Like før det ,hadde en okse kommet rett sørfra, - fra Storflåkkåmyra, til Bjørn som satt på Litlflåkkåmyra. Den kom heller ikke lenger. Dette var Bjørns første elg. Oksen hadde 7 spir.  Sverre var med oss også denne dagen.  Da det var felt to elger, måtte han sende SMS til faren sin: "Vi har skutt tre leger" var teksten. Far ringte umiddelbart til Frode og uttrykte bekymring for legemangel i Malvik. Saken ble oppklart som en skrivefeil, - som så avgjort er mye bedre enn en jegerfeil av et slikt kaliber.

Sverre iført sikringsutstyr for intens elgjakt, (og vedhogst)

 

  

Bjørn med sin første elg, - en 7-spiring felt på Litlflåkkåmyra    Henrik felte en kalv på Klemyra. Stein assisterte med utvomming

 

Lørdag 6. okt. ble det først gjort et drev nordover fra Flåkkåmyrin.Trygve med Tyra og Frode med Troja. Postrekke ble satt fra Ytre Damtjønna til litt vest for Damtjønnkjølen. Trygve og Tyra løyste snart et dyr som dro i feil retning. Frode og Troja kom også inn på dette sporet. Fra posten sin vest for Damtjønnkjølen, kunne Stein se et dyr, - trolig en liten okse som gikk rolig på vestsida av Tjønnåstjønna. Det ble samling for kaffekok og flæsksteiking i gapahuken ved Snustaddammen.

      

Trygve og Henrik                                                                               Stein, Odd, Frode og Inge i Gapahuken   (foto: Brit Bjørkli)

Andre økt ble lagt til Viken/Volla. Hundekarene gikk på fra Volden Nedre. Frode og Tyra løyste ku og kalv som kom på post for Henrik på Vikajaret. Kalven ble felt med ett skudd.

Henrik med dotsup for lørdagens kalv

    

Marius tok seg av utvomminga                         Så kom Eline Elghenter for å hente kalven

 

Henrik, Trygve, Frode, Odd og Marius.  Tyra kontrollerer at lasten er forsvarlig sikra  (Eline har tatt bildet)

Søndag startet vi med et drev i Sneisberget. Bjørn gikk med Troja og Trygve med Tyra. Dette ble resultatløst. Neste drev gikk fra Bastuhølet mot postrekke fra Damtjønnkjølen til Lauvdalsgrinda. Marius løyste ei kvige på vei til posten sin vest for Storflåkkåmyra. Frode og Troja løyste ku og okse som passerte tre poster, - Stein på Ytre Damtjønnkjølen (uten å vise seg), Tor på Klemyra (han hørte de passere og sist Marius, som så dem men ute av rekkevidde for skudd. 

Modellert elgjeger fra ett av nabojaktlaga våre. Modellen står i jakthytta ved Snustaddammen

Mandag den 8 oktober la Indre Venna Elgjaktlag det første drevet til området Port Artur, Kveinnhusdal'n og Svea. Postrekke fra Storfuru til Slettberga. Trygve med Tyra gikk lengst vest, og Frode med Troja lengst øst i dalen. Sistnevnte ekvipasje løyste flere dyr ganske snart, og ku og kalv kom på post for Stein som satt ved Storfuru. Kalven fikk en velplassert 375 H&H og ble liggende i myrkanten vest for posten. 

   

Kalven falt for Steins .375 H&H og ble liggende ved Storfuru.                     Det ble kaffekok ved elgfallet

   

Fraktlaget Trygve, Henrik og Eline kom med sekshjulingen, Alaskapulk og hjultilhenger, og der ble frakta en enkel match  (Eline har tatt bildet til høyre)

 

Søndag 14. oktober var Indre Venna Elgjaktlag ute på jakt igjen. Nå på privat vald, der man mangler voksen ku på kvoten. Tre elger sto ved Furuskogen i Snustad da Odd kom kjørende ca. kl 07.30. Det var to kyr og en kalv. Det lot seg ikke avgjøre hvilken ku som var mor til kalven, så de fikk gå. Første drev ble lagt til Sneisberget der Trygve og Tyra rådde hundeførerarbeidet aleine her idag. Postrekke,  tre poster, var satt fra Hansåsen til Porktjønna. Odd, Marius og Tor i nevnte rekkefølge. Trygve løyste elg ganske snart, og disse kom fram vest for porktjønna. Ku og kvige fortsatte raskt videre vestover, - ut av vårt vald, mens en liten okse kom på godt skuddhold for Tor. Men okse skulle vi ikke ha, - så den fikk også gå.  Det ble da kaffekok og steiking av flæsk i gapahuken ved Snustaddammen. 

  

Under kaffepausen fikk vi besøk av Anne og Aksel, som er Marius' nærmeste.          Det var lagt seg ei isskorpe på Snustaddammen i løpet av natta. Vi målte -4gr.C på morgenen

Seinere på dagen ble det gjort et drev i marka mellom Volla og Viken, men ingen elg ble løyst og kom på post.

Lørdag 20 oktober har Indre Venna Elgjaktlag tilgang på Vennamarka igjen. Fredrik er også idag med Marius. Vi mangler ei kvige på å fylle kvoten vi er blitt tildelt fra Meraker Brug iår.  Vi satte postrekke fra Ytre Damtjønnkjøl til Lauvdalsgrinda. Hundeekvipasjene Trygve med Tyra og Frode med Troja startet fra Bastuhølet. Trygve gikk lengst nord ved Tjønnåstjønna og innover Tjønndalen. Frode gikk oppe oppe på Kattåsen. Det gikk ikke lang tid før Frode/Troja løyste elg. Sporene tydet på flere dyr. Etter ei tid, så Odd, som satt ved Lauvdalsgrinda, et dyr som krysset veien og bekken ca.300m øst for posten. To spor så dog fortsatt ut til å gå i retning Flåkkåmyrin. Etter noen minutter kommer ei kvige på post for Henrik, som sitter på Litlflåkkåmyra. Kviga ble liggende der. Indre Venna Elgjaktlag har fylt opp kvoten på Meraker Brugs Vennamarka for iår. Det ble kaffekok ved elgfallet, og Stein, Marius og Fredrik hadde kjørt innom Snustad'n på vei fra Damtjønnkjøen, - og tatt med 6-hjulingen.

          

Litlflåkkåmyra viste seg å ble en sentral post lørdag den 20.oktober 2012. Ei kvige ble felt, - og den var den første kviga laget hadde hatt på post dette året.

Søndag 28.oktober var i praksis siste aktuelle jaktdag denne sesongen. Det var i løpet av de siste dagene kommet mye snø, så det lå ca. 30-40cm på marka i Vennagrenda. Termometeret viste -11gr.C.  Laget skulle samles ved gapahuken i Snustad ca. kl. 09.00. Odd ville kjøre en runde for rekognosering litt tidligere, og startet fra Elgbakken kl. 08.00.  Når han kom til Sneisen, sto det ei singel ku i ekra mellom Sneisen og Sørli. Dette var akkurat hva som nå manglet på kvoten på privat vald. Kua ble felt der, og Indre Venna Elgjaktlag hadde fylt årets kvote, som besto av tilsammen 8 dyr, - 4 kalver og fire voksne.

    

Ei middels stor ku ble det som avsluttet elgjaktsesongen i 2012            Med sekshjuling og Alaskapulk ble transporten enkel og grei.

 

 TILBAKE