Indre Venna Elgjaktlag

             JAKTBLOGG 2013                                   Oppdatert pr. 26. okt

 

Gapahuken ved Snustadammen var utgangspunkt for Indre Venna Elgjaktlag under hele sesongen 2013

Lørdag 28.september

Indre Venna Elgjaktlag startet så smått med årets elgjakt lørdag 28/9. Første drev ble tatt i marka sør for Viken. Frode med Troja og Henrik med Tyra startet fra Brukesmerket i Vikelva vest for Viken og drev mot Raukjølen. Det ble løyst et singel dyr, men det passerte mellom postene, - dog synlig for Stein som satt nærmest Raukjølen. Neste drev gikk i marka mellom Viken og Volden. Nå hadde Trygve tatt førerollen for Tyra. Her ble løyst flere dyr. Både Stein og Odd så elg fra sine poster, men det ga seg ingen skuddsjanse.

Søndag 29.september

Søndag morgen var det blitt gjort observasjoner av tilsammen 4 dyr ved Volden. Første drev med Frode/Troja og Henrik/Tyra ble gjort fra Volden mot Viken. Det ble løyst et singel dyr men det gikk også denne gang utenom postene. Også et andre drev denne dagen,med frode/Troja og Trygve/Tyra, - nå på sørsida av Vikelva, ble resultatløst. Men elg var det i området. Odd løyste på tur fra sin post et dyr, som sannsynligvis gikk ut av terrenget i motsatt retning av det hundekarene var gått gjennom.

Onsdag 2.oktober

Indre Venna Elgjaktlag har nå tilgang på Meraker Brugs jaktfelt Vennamarka. Kvoten er 6 dyr, - 3 kalver. Laget er nå styrket med Torgeir og Teo,  som også iår har kjørt opp fra Fusa til Mostadmarka for å delta i elgjakta. Første drev ble tatt i Saggranhaugen, med postene på Snustadsida av elva. Frode/Troja løyste tvillingku, som passerte elva i riktig retning, men som svingte opp i Sneisberget.  Henrik/Tyra kom innpå dem der, men det bars vestover istedetfor mot postene. De to løyste også elg ved Porktjønnberget, men også disse passerte vest for postrekka.. Det ble kaffe i gapahuken ved Snustadammen. Neste drev ble gjort ved Indre Damtjønnkjøl. Ei ku ble løyst av Torgeir/Teo vest for Griskollmyra, og passerte Marius på post på Lomtjønnkjølen. Henrik løyste et singel lite dyr, sannsynligvis kalv ved Kveinnhusfossen, og dette gikk og kroket, uten å komme på post, før det ble sluppet langt oppe ved Baklibekken. Dagens tredje drev ble lagt til marka mellom Volden og Viken. Trygve/Tyra løyste ku med kalv ved Linkjelda, og de kom på post for Henrik, som satt i sørvestre hjørne av området. Kalven ble felt, og da ble det kveld. Etter slakting  serverte Trygve fårikål på hele laget i gapahuken.

Henrik felte en kalv sørvest for Volden Nedre

   

Og ættipå så vart det fårikål i Gapahuken i år også

Torsdag 3. okt.

Denne dagen jaktet vi først bak Nonshaugen.  Poster var satt på Ytre Nonshaugkjøl og på Flåkkåmyrene.  Under drevet ble det løyst elg som gikk Østover mot Otertjønna, - uvisst hva slags dyr det var.  Frode/Troja kom fram til Stein som satt på post på Stor-Flåkkåmyra, og Henrik med Tyra var kommet til  Marius på Litl-Flåkkåmyra.  Odd satt på post Nord for Stor-Flåkkåmra, og da han gikk fram måtte han ha løyst ei singel ku, som kom forbi Stein og Frode, og forsvant i retning Brannen. Neste drev, - etter kaffekok, - gikk i Sagåsen, og med postene fra Damtjønna til litt utafor Selbekkøyberget.  Det syntes ikke å være elg i dette område denne dagen

Troja

Fredag 4. okt.

Denne dagen hadde vi fått med oss Sverre Johansen igjen som assisterende hundefører. Første drev denne dagen ble gjort i marka mellom Volden og Viken. Frode/troja løyste singel ku, som gikk vest for postene, som var satt på Vikajardet og ved hytta i Viken.  Så ble det gjort et drev i Kattåsen. Poster var satt på Flåkkåmyra, Ytre Damtjønnkjøl og ved Lauvdalsgrinda.  Torgeir med Teo løyste elg ved Tjønnåstjønna, men de gikk i retur forbi Bastuhølet og mot Volden. Henrik med Tyra løyste ei kvige som kom på post for Stein på Ytre Damtjønnkjølen. Han skjøt to skudd, men den ble ikke liggende. Den stavret seg videre ut til Odd som satt på post litt utafor tårnet, og kviga ble der felt med ett skudd.  Etter slakting ble det rakfiskaften på Elgbakken.

    

Kvige ble felt i et samarbeid mellom Stein og Odd       Vår hundeførerassistent/postjegerassistent Sverre.

   

Rakfiskaften på Elgbakken

 

Lørdag 5. okt

Denne dagen ble det jaktet på privat vald i marka mellom Snustad og Sneisen. Trygve med Tyra og Frode med Troja  og sammen med Sverre, startet fra toppen av Sneisberget. Begge ekvipasjer løyste elg ganske snart. Ku og kalv løyst av Trygve/Tyra gikk vestover og forsvant ut av vårt jaktområde.  Ei kvige ble løyst like utfor innmarka i Sneisen, og gikk først rett mot postene, som var satt i Porktjønndalen. Den  svingte så nordover, utover Porktjønnberget, snudde så igjen rett ovafor Porktjønna, Odd satt på på post der og så den i et lite glimt i skogen ovafor tjønna. Nå hadde den igjen kurs for postene lenger inn, og den kom på godt skuddhold for Stein som satt på posten rett vest for Hansåsen.  Kviga ble felt med ett skudd  .375H&H. Den gikk ca. 50m før den falt.

  

Litaku felt av Stein i Porktjønndalen

Søndag 6. okt

Første drev ble gjort i Nonshaugen. Trygve med Tyra startet fra enden av veien ved Ytre Damtjønna. Frode med Troja skulle starte østfra ved skytebanen og gikk ut sammen med postene som skulle settes fra skytebanen opp til Lomtjønnkjølen.  Henrik og Marius skulle ta de øverste postene og var startet 10 min før de andre. Sannsyligvis har de løyst en liten 5-spiring. Den hadde gått ned mot elva noe vest for postrekka, men svingt østover imot tårnet innafor skytebanen. Den kom dermed fram mot Frode som satt og ventet ei stund der.  Han felte den med to skudd.

Etter slakting i vognbua på Snustad Nedre, ble det gjort et drev i marka sør for Viken. Postene ble satt i vest langs grensemerket mot Vollamarka. Et singel voksent dyr ble løyst like sør for gården men gikk østover og over elva ved Kveinn-fossen.

 

Mandag 7. okt 

Vi jakter denne dagen i traktene bak Nonshaugen. Poster på Flåkkåmyrene og Ytre Nonshaugkjøl. Verken Frode med Troja eller Henrik med Tyra løyser dyr under dette drevet.  Kaffe i gapahuken ved Snustaddammen. I nytt drev på Nordsida av Nonshaugen, blir et singel voksent dyr løyst nede ved Vennaelva, - rett sør for Moli. Poster var satt på Litlberget og i gruppen sør for Molund. Elgen  går imidlertid over elva, nordover og dermed over på nabovaldet.  Vi gjorde til slutt et resultatløst drev i marka mellom Snustad og Sneisen på ettermiddagen.

Molund sett fra sørsida av Vennaelva.

Tirsdag 9. okt.

Dette blir siste dag i første jaktperioden på Meraker Brugs vald. Vi starter jakta med et drev i Sve-marka. Postene plasseres fra Storfuru til litt sør for vasskillet. Henrik med Tyra og Frode med Troja starter fra Port Artur. Henrik/Tyra løyser elg, som først går nordover mot Lauvdalen, men den blir stoppet av Frode/Troja som går litt lavere i dalen. Elgen (singel voksent dyr) snur og tar riktig retning mot postene oppe på kjølen. Muligens får den vær av postene, for den snur igjen omtrent 90 grader og passerer vest for postrekka og krysser Selbuveien litt nedafor Slette.  Det ble retur til gapahuken ved Snustaddammen, og kaffekok der.  Neste drev ble gjort i Kattåsen.  Poster ble satt Innover Tjønndalen, på  Ytre Damtjønnkjøl og ved Lauvdalsgrinda. Trygve med Tyra løyste ku og kalv innafor  Stormyra i Kattåsen, og disse kom på post for Odd som satt ved Lauvdalsgrinda. Ett skudd mot kalven, men den falt ikke innafor synsvidde. Frode/Troja hadde sving, og reiste kalven på nytt ca. 70m fra skuddplassen, og den kom på nytt fram til Odd som felte den med to skudd.

  

Kalv felt av Odd  ved Lauvdalsgrinda. 

Lørdag 12. okt

Vi har nå to dager med jakt på privat vald. Vi har idag også med oss Bjørn Grønning i jaktlaget.  Dagens jakt gikk i Marka mellom Snustad og Sneisen. Det ble ikke løyst dyr i dette drevet.

Søndag 13. okt

Søndag jaktet vi først i marka mellom Viken og Volden, - resultatløst. Så, – etter kaffekok, - flyttet vi til andre sida av Vikelva.  Det såg ikke ut til å være noe elg der heller denne dagen.

Lørdag 19. okt

Det er kommet litt snø og det er kuldegrader. Vi bestemmer oss for å prøve et drev i Kattåsen. Bjørn tar post på Litlflåkkåmyra. Odd går til Stor-Flåkkåmyra. Stein tar post på Ytre Damtjønnkjøl. Henrik med Tyra skal postere ved Lauvdalsgrinda først, mens Frode og Troja starter sitt drev fra Bastuhølet. Henrik ser en okse passere veien foran seg ved Øver-Viken, og varsler Frode. Frode stiller innpå denne i utkanten av innmarka og feller den med to skudd. 

 

Firspiring felt av Frode, assistert av Henrik og Troja i Kattåsen

Det ble etter slakting og kaffekok i gapahuken, gjort et drev i marka sør for Ner-Viken. Frode/Troja løyste ku med kalv, men de gikk vest for postrekka, og over på nabovaldet.

Søndag 20. okt

Denne dagen jakter vi igjen i Nonshaugen, - nærmere bestemt i ytre del. Poster i gruppen sør for Molund, samt bak Litlberget. Henrik med Tyra og Frode med Troja er ennå nærmest samlet når de løyser elg nesten nede ved elva. Dette ser ut til å være et singel voksent dyr, og det legger ivei opp brattlendet mot Nonshaug-toppen, og kommer aldri fram til noen post.

Fredag 25. okt.

Denne dagen ble det startet med et drev i Saggranhaugen.  Poster var satt på Ytre Damtjønnkjøl, i plantefelt nord for Saggranhaugen og på Hansåsen. Trygve med Tyra Løyste ku med en kalv, som kom på post for Stein i plantefeltet. Kalven ble felt med ett skudd. 

 

Lørdag 26. okt.

Vi starter dagen med et drev fra toppen av Sneisberget, ned mot postrekke i Porktjønndalen. Frode med Troja og Trygve med Tyra. Frode/Troja løyste ku og kalv på toppen av Porktjønnberget.  Disse kom på post for Odd som satt på berget ytterst i Porktjønndalen.  Kalven ble felt med to skudd.  Og dermed så var elgjakta ferdig for i år.

Siste dyr på kvoten er felt, og elgjakta er avslutet for 2013.

 TILBAKE