Indre Venna Elgjaktlag

 

Løpenummer 2 for Indre Venna Elgjaktlag var en 4-spirs okse på 170 kg som ble felt av Gunnar Amdal 11.10.82.  Lengst vest på Rennsjøkjølan.

 

 

TILBAKE