Indre Venna Elgjaktlag

Løpenummer 9 for Indre Venna Elgjaktlag var en årsgammel okse som ble felt av 

Kåre  Høiby, som satt sammen med Knut Bjørkli på post ved Elghytta, helt vest på Rennsjøkjølan.

 

TILBAKE