Indre Venna Elgjaktlag

Fellingslogg  #1

Ved klikk på L.nr, vises bilde, - dersom det finnes

Lnr. Dato Felt dyr Slaktevekt Skytter (e) Sted for felling
1 17.10.82 Kalv 82 Kåre Høiby Kalvposten, Vasstrupan
2 11.10.85 Okse  4spir 170 Gunnar Amdal Ved Elghytta Rennsjøkjølan
3  11.10.86 Kvige 180 Birger Nonstad Vest for Appelsinberget
4  25.09.87 Ku 190 Kåre Høiby Rommet
5  26.09.88 Kalv  65 Odd Bjørkli Stakkjølen
6  15.10.88 Okse 4 spir 135 Kåre Høiby  Høgkjølen
7  30.09.89 Kvige 146 Odd Bjørkli/Birger N Kryssmyra / Kalvposten
8  28.09.90 Kalv 54 Birger Nonstad Stakkjølen
9  14.10.90 Okse 150 Kåre Høiby/Trygve M. v/ Elghytta / Sørøst i Stordalen
10  20.10.91 Kalv 62 Kåre Høiby v/Elghytta
11  20.10.91  Okse 7 spir 206 Trygve Molund/Gunnar A. Vest f Appelsinberget / Skogmyra
12  26.09.92 Okse 6 spir 152 Kåre Høiby  Stakkjølen
13  27.09.92 Kalv 70 Odd Bjørkli  Kryssmyra
14  27.09.92 Kvige 156 Kåre Høiby Stakkjølen
15  26.09.93 Kalv 56 Arvid Wennberg Rommet
16  26.09.93 Kalv 54 Odd Bjørkli Stakkjølen
17  27.09.93 Okse 6 spir 190 Trygve Molund Sørøst i Stordalen
18 28.10.93  Kvige 130 Ola O. Venn Kalvposten
19  25.09.94 Kalv 57 Kåre Høiby Kryssmyra
20  25.09.94 Kvige 150 Odd Bjørkli Kryssmyra
21  28.09.94 Kalv 36 Odd Bjørkli Stakkjølen
22  26.09.95 Okse 4 spir 190 Odd Bjørkli Stakkjølen
23  26.09.95 Kvige 115 Odd Bjørkli Stakkjølen
24  19.10.96 Kvige 173 Arvid Wennberg Indre Nygruvkjølen

Neste Side

Forsiden