Indre Venna Elgjaktlag

Fellingslogg #2

Ved klikk på L.nr, vises bilde, - dersom det finnes

Lnr. Dato Felt dyr Slaktevekt Skytter (e) Sted for felling
25 20.10.96 Kalv 70 Odd Bjørkli v/ Elghytta
26 27.09.97 Kalv 60 Arvid Wennberg Rommet
27 12.10.97 Kvige 160 Birger Nonstad/Trygve M. Seteposten
28 26.09.98 Kvige 160 Arvid Wennberg Kryssmyra
29 11.10.98 Kalv 58 Jostein Hammer v/ Elghytta
30 27.09.99 Kvige 172 Odd Bjørkli Seteposten
31 28.09.99 Kalv 58 Odd Bjørkli v/ Elghytta
32 26.09.00 Okse 154 Arvid Wennberg Stakkjølen / Ø. Snustad
33 30.09.00 Kalv 54 Odd Bjørkli Kryssmyra
34 10.10.00 Okse 220 Kåre Høiby Stakkjølen  (Kneposten)
35 27.09.01 Kalv 72 Arvid Wennberg Vennadalan
36 13.10.01 Kalv 69 Jostein Hammer Stakkjølen
37 13.10.01 Okse 148 Jostein Hammer Stakkjølen
38 25.09.02 Kalv 79 Kåre Høiby Vennadalan
39 26.09.02 Kvige 140 Kåre Høiby Stakkjølen
40 02.10.02 Kalv 77 Birger Nonstad Midtre Nygruvkjølen
41 03.10.02 Ku 184 Birger Nonstad/Odd B. Kattjønnmyra
42 05.10.02 Okse 201 Kåre Høiby Kalvgarden
43 25.09.03 Kalv 66 Jostein Hammer Vennadalan
44 25.09.03 Kalv 62 Jostein Hammer Vennadalan
45 02.10.03 Kvige 109 Kåre Høiby Sør for Elghytta
46 26.10.03 Kalv 77 Bernt Ravlum Sør for Elghytta
47 26.10.03 Okse 164 Jostein Hammer/Odd B. Snøfonndalen / Rennåsen
48 25.09.04 Kvige 149 Bernt Ravlum Stakkjølen

Neste Side                 Forrige Side

Forsiden